Kosten en vergoeding psychologisch traject

Wanneer je bij mij in behandeling komt zijn er twee opties.

Optie 1: je kunt je met een verwijsbrief van de huisarts aanmelden via 1NP, de organisatie waar ik bij ben aangesloten.

Optie 2: je meldt je direct aan bij mij als zelf betaler, hierbij is de verwijsbrief van jouw huisarts niet nodig (wel wenselijk).

Tarieven psycholoog | psychologische zorg

Ben je aangemeld via 1np dan wordt de psychologische zorg vergoed door jouw zorgverzekeraar. Voor meer informatie zie 1np website.

Aanmelden via 1np

Ben je direct aangemeld bij de praktijk (particuliere psychologische zorg) dan geldt de behandeling als 'niet vergoede geestelijke gezondheidszorg' waarvoor andere tarieven gelden:

€120 per 60 minuten voor directe cliënttijd (consult, e-mail of telefonisch contact)

€60 per 60 minuten voor indirecte cliënttijd (rapporten, analyse, zorgcoördinatie)

Maak direct een afspraak

Diagnostiek en indicatiestelling

Persoonlijkheidsonderzoek

Hiervoor maak ik gebruik van de Dynamische Theoriegestuurde Profielinterpretatie, Eurelongs-Bontekoe & Snellen, 2003.

 

Neuropsychologisch onderzoek bij:

  • ADHD
  • IQ
  • Autisme
  • Geheugen, aandacht en executieve functies

 

 

Privacy en Wetgeving

Als GZ-psycholoog vallen mijn werkzaamheden onder de privacywetgeving (WBP) en het medisch beroepsgeheim (WGBO). Daarnaast bij het uitvoering van mijn werkzaamheden volg ik de regels die door het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) in een beroepscode zijn vastgelegd. De beroepscodes kunt u hier downloaden als PDF-bestand.

Beroepscode NIP

 

Voor meer informaties over wetgeving, privacy en kwaliteitstatuut kunt u Stichting 1np benaderen waar ik als behandelaar aangesloten ben.

 

Product en voorwaarden

Op basis van één of meerdere diagnostische vragen (bijv. wat is er aan de hand hier? Hoe komt het dat ik dit en dat ervaar? Wat moet er gedaan worden om de klachten x,y,z te verlichten etc..) zal ik een vertrouwelijk rapport schrijven dat ik alleen met de cliënt zal delen1

 

1Overeenkomstig de beroepsethische gedragsregels van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) vestigen  wij uw aandacht op het volgende. Dit rapport is vertrouwelijk van aard. De conclusies kunnen niet zonder meer dienen voor de beantwoording van andere dan de gestelde vragen. Voor de beantwoording van andere dan de gestelde onderzoeksvragen dient u betrokkene van de betreffende aanvullende vraagstellingen op de hoogte te stellen. Deze vragen kunnen onzerzijds alleen worden beantwoord na overleg met betrokkene en goedkeuring voor aanvullende rapportage, tenzij dit zich niet verdraagt met de wettelijke plicht van u als opdrachtgever. Over het algemeen zijn conclusies van psychologisch onderzoek één tot maximaal twee jaar geldig.

GZ-Psycholoog Amsterdam Mens-Movere

voor jongvolwassenen van 18-25 jaar

Aanmelden