Psychologie & Coaching

fijn dat je hulp zoekt! 

Therapie en hulp bij psychische problemen

Als psycholoog werk ik cliëntgericht en geloof ik in het belang van de ervaring om in contact te komen met jezelf en je eigen emoties. In de therapie werk ik met enthousiasme met mijn cliënten samen om hun persoonlijke ontwikkeling en autonomie te bevorderen en aan te moedigen. Een veilige en vertrouwde sfeer in de therapiekamer is daarbij essentieel en het contact met mijn cliënten is er op gericht om deze sfeer te creëren en behouden.

 

Neem contact op

De GZ-psycholoog in Amsterdam biedt therapie bij:

Angsten
Stress / burn-out
Perfectionisme
Uitstelgedrag

Depressieve gevoelens
Trauma na heftige gebeurtenis
Faalangst
Slaapproblemen

Welke therapievormen

Afhankelijk van jouw specifieke hulpvraag, gevoeligheid en behoeftes maak ik jouw behandeling op maat.

Daarbij pas ik de volgende behandelvormen toe:

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
EMDR en andere trauma behandelingen zoals Imaginaire Exposure
Inter-persoonlijke psychotherapie (IPT)
Schematherapie (ST)
Kortdurende psychoanalytische steungevende psychotherapie (KSPSP)
Psychodrama
Affect Fobie (AFT)
Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT)

 

Hoe ziet een behandeltraject er uit?

Voorafgaand aan de behandeling vindt er altijd uitgebreide (persoonlijkheids)diagnostiek1 plaats. Dit is een belangrijk proces om de behandeling zo gepersonaliseerd mogelijk te maken en daarmee de beste therapeutisch aanpak aan te bieden. In deze fase wordt ook een baseline meting gedaan om de frequentie en intensiteit van de klachten in kaart te brengen. De diagnostiekfase duurt ongeveer 2 tot 3 sessies waarna er een teruggave gesprek plaatsvindt waarin we het behandelplan gaan opstellen.

In de behandelfase gaan we met elkaar ontdekken welke (oude) patronen de klachten in stand houden, hoe de patronen er uitzien en hoe we ermee aan de slag kunnen. Dit is de fase van gerichte therapeutische interventies die afhankelijk is van de gekozen aanpak.

Elke 3 maanden (of vaker) zullen we met elkaar evalueren hoe het gaat en of we nog op het juiste spoor zitten. Dit wordt zowel kwalitatief (in gesprek met elkaar) als kwantitatief gedaan (met vragenlijsten) om de frequentie en intensiteit van de klachten weer te meten.

Wanneer je klaar bent om de behandeling af te sluiten werken we daar met een afbouwschema naartoe. Voor na de behandeling maken we samen een terugvalpreventie plan met wat je geleerd hebt, waar je op gaat letten en wat je kunt doen als de klachten terugkomen.

1Voor het persoonlijkheidsonderzoek gebruik ik de Dynamische theoriegestuurde profielinterpretatie (Eurelongs-Bontekoe & Snellen, 2003)

 

Ik wil graag hulp

GZ-Psycholoog Amsterdam Mens-Movere

voor jongvolwassenen van 18-30 jaar

Aanmelden