Psychologie & Coaching

fijn dat je hulp zoekt! 

Als psycholoog werk ik cliëntgericht en geloof ik in het belang van de ervaring om in contact te komen met jezelf en je eigen emoties. In de therapie werk ik met enthousiasme met mijn cliënten samen om hun persoonlijke ontwikkeling en autonomie te bevorderen en aan te moedigen. Een veilige en vertrouwde sfeer in de therapiekamer is daarbij essentieel en het contact met mijn cliënten is er op gericht om deze sfeer te creëren en behouden.

Neem contact op

Angst
Stress / burn-out
Uitstelgedrag
Interpersoonlijke problematieken

Depressieve gevoelens
Trauma
Faalangst
Emotieregulatie problematieken

Welke therapievormen

Afhankelijk van jouw specifieke hulpvraag, gevoeligheid en behoeftes maak ik jouw behandeling op maat.

Daarbij pas ik een van de volgende behandelvormen toe of een integratie daarvan:

Kortdurende psychoanalytische steungevende psychotherapie (KSPSP)
EMDR en andere trauma behandelingen zoals Imaginaire Exposure
Inter-persoonlijke psychotherapie (IPT)
Schematherapie (ST)
Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
Psychodrama

 

Hoe ziet een behandeltraject er uit?

Voorafgaand aan de behandeling vindt er altijd uitgebreide (persoonlijkheids)diagnostiek1 plaats. Dit is een belangrijk proces om tot een passende indicatiestelling te komen en dus de behandeling zo geïndividualiseerd mogelijk te maken. In deze fase worden hypotheses gesteld over hoe zijn de klachten ontstaan en welke instandhoudende factoren meespelen. We gaan kijken naar hoe de samenhang tussen klachten, persoonsfactoren, externe omstandigheden en geschiedenis met elkaar gerelateerd zijn. Een baseline meting over de frequentie en intensiteit van de klachten hoort ook bij deze fase en het zal ongeveer om de 3 maanden herhaald worden. De diagnostiekfase duurt ongeveer 2 tot max 3 sessies waarna er een teruggave gesprek plaatsvindt waarin we het behandelplan bespreken.

In de behandelfase gaan we aan de slag met de hypotheses en het plan van aanpak dat wij tijdens de diagnostische fase hebben gesteld. Dit is de fase van gerichte therapeutische interventies die afhankelijk zijn van de gekozen aanpak. 

Elke 3 maanden (en soms vaker) zullen we met elkaar evalueren hoe het gaat en of we nog op het juiste spoor zitten. Dit wordt zowel kwalitatief (in gesprek met elkaar) als kwantitatief gedaan (met vragenlijsten) om de frequentie en intensiteit van de klachten weer te meten.

Wanneer je klaar bent om de behandeling af te sluiten werken we daar met een afbouwschema naartoe. Voor na de behandeling maken we samen een terugvalpreventie plan met wat je geleerd hebt, waar je op gaat letten en wat je kunt doen als de klachten terugkomen.

1Voor het persoonlijkheidsonderzoek gebruik ik de Dynamische theoriegestuurde profielinterpretatie (Eurelongs-Bontekoe & Snellen, 2003) als screening en eventueel, op basis van de hypotheses, ga ik het onderzoek verdiepen met specifieke testen.

 

Ik wil graag hulp

GZ-Psycholoog Amsterdam Mens-Movere

voor jongvolwassenen van 18-25 jaar

Aanmelden