incompany 
team training & coaching

Ben je werkgever of manager en herken je het volgende:

Hoog werkverzuim door ziekte of burn-out
Behoefte aan begeleiding bij re-integratie trajecten
De wens om de communicatie binnen jouw team te verbeteren
Behoefte aan een boost van motivatie en werkgeluk voor jouw werknemers
wil je professionele en op maat hulp inzetten zonder een grote en dure organisatie te moeten inschakelen

 

 

Coaching en training op het werk

Als GZ-psycholoog en groepstherapeut beschik ik over kennis en vaardigheden om psychologische inzichten te vertalen naar praktische tips en oplossingen voor werkgevers en managers. Ik adviseer organisaties die met starters op de arbeidsmarkt werken. Daarbij geef ik workshops en trainingen over bijvoorbeeld burn-out preventie en werkgeluk. En ik coach managers om gelukkige en gezonde teams te leiden.

Als coach op de werkvloer, werk ik vanuit het theoretische kader van de Transactionele Analyse en gebruik ik experimentele technieken zoals Psychodrama.

 

Begeleiding Re-integratietraject

Daarnaast begeleid ik werknemers en werkgevers bij een re-integratietraject. We gaan samen in gesprek met alle betrokken partijen  om te verkennen wat goed aansluit bij de desbetreffende organisatie en werknemer. Het is van belang dat gezondheid en werkmotivatie in balans zijn en daarom wordt er onderling goed afgestemd op wat alle partijen nodig hebben. Hierbij werk ik met een geïntegreerde aanpak toegespitst op de specifieke behoeftes.

Stappenplan voor werkgevers en organisaties in Amsterdam

Mijn werkwijze kenmerkt zich door volledige toewijding aan het traject, constructieve interventies en zorgvuldige, persoonlijke benadering. Graag ga ik met u in gesprek voor het uitwerken van het stappenplan.

Psycholoog Amsterdam Jong Volwassenen bellen

STAP 1:

Kennismaken

Bespreken van de hulpvraag, de doelen en de verwachtingen. Hebben we een match? >>

Psycholoog Amsterdam Jong Volwassenen bellen

STAP 2:

Plan van aanpak

Passend bij de hulpvraag wordt een plan gemaakt voor individuele coaching, teamtraject, workshop of re-integratie.  >>

Psycholoog Amsterdam Jong Volwassenen bellen

STAP 3:

Start traject

Concrete afspraken worden gemaakt met alle partijen en het traject kan van start!  >>

Psycholoog Amsterdam Jong Volwassenen bellen

STAP 4:

Evaluatie

Is het team, de organisatie of de werknemer tevreden na het traject? We evalueren zodat iedereen de ervaringen kan delen.

Neem contact op

Coach/trainer en GZ-psycholoog Alessandra Galli

Mijn naam is Alessandra Galli en ik ben GZ-psycholoog en coach/trainer in Amsterdam. Ik werk met young professionals tussen de 18 en 30 jaar die tegen moeilijke thema's in deze uitdagende levensfase aanlopen. Denk bijvoorbeeld aan thema's rondom je werk, studie, relaties, identiteitsontwikkeling of trauma's waar je moeilijk mee om kunt gaan.

Binnen organisaties ondersteun ik werknemers met behulp van coaching, training en begeleiding in re-integratietrajecten. Daarnaast adviseer ik werkgevers en organisaties die met young professionals in hun teams werken. Ik ben inzetbaar voor trainingen op het gebied van burn-out preventie, werkgeluk en andere arbeidsgerelateerde onderwerpen die het werkklimaat in de organisatie bevorderen.

Training en coaching is mogelijk in de talen: Nederlands, Engels, Italiaans en Spaans.

Maak een afspraak

 

"Al doende en ervarend komt men tot inzicht"

Jacob L. Moreno

 

Aanbod voor werkgevers en organisaties

 

Individuele coaching en begeleiding

Dit kan ingezet worden om een werknemer te re-integreren na een langdurig ziekteproces of burn-out. Ik coach graag het proces in gesprek met het team en werkgever arboarts en andere betrokkene om de beste match te mogen vinden tussen de behoeftes van het bedrijf en het welzijn van de werknemer op de werkvloer. Ik voer motivationele en ondersteunende gesprekken om het werkplezier en energie terug te vinden. Als GZ-psycholoog kan ik ook korte interventies inzetten in het geval dat lichte angst of depressieve klachten een factor spelen. We sluiten dit traject af als de doelen bereikt zijn met een uitgebreid terugval-preventieplan met adviezen voor de toekomst.

Teamcoaching

Teamcoaching is zinvol wanneer een organisatie de communicatie binnen een team wil verbeteren en het werkplezier wil bevorderen. In de vorm van 1 a 2 groepsessies van 3 uur worden verschillende oefeningen gedaan en is er ruimte om stil te staan voor de huidige – te verbeteren – dynamiek. Vervolgens kijk je als team vooruit naar een toekomst vol werkplezier.

Workshops

Voor het verbeteren van de vaardigheden van werknemers geeft Mens Movere diverse workshops.

Vaardigheden workshop: Presenteren zodat de ander wil luisteren,'Vaardigheden workshop: Uitstelgedrag oppakken
Motiverende workshop: Ontdek jouw waarden en kies van daaruit
Leiderschap workshop: Wat voor een leider wil ik zijn?

In-company trainingen en lezingen

Wilt u werknemers motiveren, inspireren of vaardigheden bijbrengen? Ik geef lezingen en in-company trainingen waarbij ik mijn kennis en ervaring in wetenschappelijk onderzoek, cognitieve neurowetenschappen en het klinische werkveld als psycholoog meeneem. Ik leg de verbanden met hoe het in het brein werkt en waarom we als mensen geneigd zijn om te doen wat we doen in verschillende werksituaties. 

 

Kennismaken om te bespreken wat ik voor uw organisatie kan betekenen?

 

Neem contact op

GZ-Psycholoog Amsterdam Mens-Movere

voor jongvolwassenen van 18-25 jaar

Aanmelden